mourad com dating site 2016 - Blind dating chris pine movie

Hanya ketika Danny adalah tentang menyerah, ia bertemu Leeza, seorang perawat yang bekerja untuk dokter Danny.

Hanya ada satu menangkap: Leeza, yang berasal dari India, yang berjanji untuk pria lain.

Для того, чтобы решить эту проблему, молодой человек подписывает весьма рискованный контракт с одной из клиник, врачи которой готовы прооперировать его и вернуть юноше зрение.

В больнице Денни встречает очаровательную медсестру по имени Лиза и по уши в нее влюбляется.

Danny adalah seorang buta yang tidak membiarkan gangguan nya mendapatkan di jalan hidup hidupnya dengan penuh, kecuali ketika datang untuk mencintai.

Comments